Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết dương lịch 2017

           Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết dương lịch 2017. Chi tiết xem file đính kèm.