Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017. Chi tiết xem file đính kèm