Văn bản khác

Số TT

Nội dung

File Đính kèm

1

Thống nhất phạm vi giải quyết công việc giữa Phòng Hành chính - Tổ chức và Phòng Quản trị - Nhân sự

File

2

Quy trình Bổ nhiệm Viên chức tại Trường Đại học Trà Vinh

File

Mẫu

3

 Thông tư quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

23/2012/TT-BCA

4

MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
(Ban hành kèm theo Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ)

Tải File

5

Quý Thầy/Cô có thời gian hãy ghé thăm blog này nha!

nhìn lại

6

Thông tư ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

12/2011/TT-BGDĐT

7

Bộ Luật lao động

10/2012/QH13

8

Luật giáo dục Đại học 

08/2012/QH13