Triển khai Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình "Chính quyền, công sở thân thiện"

           Căn cứ công văn số 83/SNV-CCHC ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc triển khai Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình "Chính quyền, công sở thân thiện",

       Nhằm triển khai, quán triệt cho cán bộ, viên chức của Trường được biết và thực hiện theo tin thần công văn số 83/SNV-CCHC ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh. Văn bản đính kèm.