Thứ 3, 25/08/2020 08:47
THÔNG BÁO
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020

Căn cứ Thông báo số 95/TB-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020;
Nhân Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ như sau:

1. Treo cờ Tổ quốc:

Các khu hành chính thuộc Trường Đại học Trà Vinh treo cờ Tổ quốc 01 ngày nơi trang trọng, đúng qui định, từ 06 giờ sáng đến hết ngày 02/9/2020.

2. Nghỉ lễ:

Công chức, viên chức, sinh viên, học viên, học sinh và người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 01 ngày theo qui định: Ngày 02/9/2020 (Thứ tư). Ngày 03/9/2020 (Thứ năm) tất cả công chức, viên chức, sinh viên, học viên, học sinh và người lao động trở lại làm việc bình thường.

Trong ngày nghỉ lễ, Trưởng các đơn vị phải phân công trực để giải quyết công việc đột xuất và bảo vệ cơ quan, đơn vị an toàn. Danh sách các đơn vị phân công trực lễ Quốc khánh 02/9/2020 gửi về Phòng Hành chính - Tổ chức trong ngày 26/8/2020. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Lê Quang Vinh: ĐT 0909.924.249 hoặc địa chỉ Email levinh@tvu.edu.vn

 Các bài viết khác...
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Về việc đóng góp dự thảo danh mục hồ sơ cơ quan
Về việc đóng góp Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
Về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0
DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
Về việc triển khai thực hiện Công văn số 443/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
V/v thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc và Trang phục công sở
V/v thực hiện chế độ thông tin hội họp và báo cáo định kỳ
Về việc tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết thời hạn bảo quản
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020