Thứ 5, 06/05/2021 08:26
THÔNG BÁO
Danh sách sáng kiến

Danh sách sáng kiến được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp Phòng Hành chính - Tổ chức năm học 2020-2021

Cập nhật ngày Thứ 3, 28/09/2021 04:06
Đọc thêm...
Thứ 5, 06/05/2021 06:53
THÔNG BÁO
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị thuộc Trường thực hiện nghiêm túc một số công việc như sau:

1. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế) của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

2. Hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn,... theo đúng quy định.

Đọc thêm...
Thứ 6, 12/03/2021 09:59
THÔNG BÁO
Về việc đóng góp dự thảo danh mục hồ sơ cơ quan

Thực hiện công văn số 1530/SNV-VP ngày 20/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Phòng Hành chính - Tổ chức dự thảo danh mục hồ sơ năm 2021 (file đính kèm), để danh mục hồ sơ hoàn chỉnh hơn, đề nghị quý đơn vị đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin vui lòng phản hồi về Phòng Hành chính - Tổ chức (bà Nguyễn Thị Ánh Vân) đến hết ngày 17/3/2021.

 Trân trọng

Cập nhật ngày Thứ 2, 15/03/2021 16:01
Đọc thêm...
Thứ 6, 12/03/2021 08:58
THÔNG BÁO
Về việc đóng góp Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến trưởng các đơn vị thuộc Trường triển khai trong đơn vị lấy ý kiến đóng góp Quy chế công tác văn thư, lưu trữ (đính kèm).

Thời gian đóng góp ý kiến: đến hết ngày 12/3/2021(sau ngày 12/3/2021 các đơn vị không có ý kiến đóng góp xem như thống nhất nội dung dự thảo của quy chế).

Địa điểm nhận: Phòng Hành chính - Tổ chức (Bà Nguyễn Thị Ánh Vân).

Email: anhvan@tvu.edu.vn

Cập nhật ngày Thứ 2, 15/03/2021 09:58
Đọc thêm...
 Các bài viết khác...
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Về việc đóng góp dự thảo danh mục hồ sơ cơ quan
Về việc đóng góp Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
Về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0
DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
Về việc triển khai thực hiện Công văn số 443/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
V/v thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc và Trang phục công sở
V/v thực hiện chế độ thông tin hội họp và báo cáo định kỳ
Về việc tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết thời hạn bảo quản
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020