DANH SÁCH ĐĂNG KÝ PHÒNG HỌP

Phòng Buổi
Thứ 2
(01/08)
Thứ 3
(02/08)
Thứ 4
(03/08)
Thứ 5
(04/08)
Thứ 6
(05/08)
Thứ 7
(06/08)
Chủ nhật
(07/08)
WS 1
Sáng
 
+ 09:00 - 11:00 Khoa Quản lý Nhà nước, Quản trị VP & DL (Hop)
  
+ 07:00 - 11:00 Khoa Lý Luận Chính Trị (Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường)
  
Chiều
 
+ 14:00 - 17:00 Phòng Công tác Sinh viên - Học sinh (Họp Chi bộ)
+ 13:00 - 17:00 Viện Phát triển Nguồn lực (Tiếp Hiệu trưởng Trường Đại học Mobile - Đức)
+ 14:00 - 16:00 Phòng Đảm bảo Chất lượng (Trà) (BGH Tiếp và Làm việc với PGS. TS Lê Quang Minh)
+ 13:30 - 15:00 HC - TC (Họp )
  
Tối
       
WS 2
Sáng
 
+ 08:00 - 11:00 trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh (tiếp đoàn kiểm tra của Bô GD&ĐT)
 
+ 07:00 - 11:00 Phòng Khoa học Công nghệ (Họp hội đồng nghiệm thu đề tài)
+ 08:00 - 12:00 Phòng Đảm bảo Chất lượng (Trà) (Tiếp PGS. TS Lê Quang Minh làm việc về AUN-QA Cấp Trường)
  
Chiều
+ 13:00 - 17:00 Phòng Hành chính - Tổ chức (Họp Chi bộ)
+ 14:15 - 17:00 Phòng Khảo thí (Họp Chi bộ)
+ 14:30 - 17:00 Phòng Khảo thí (Họp xét công nhận tốt nghiệp)
+ 12:55 - 17:05 Phòng HTQT-XTDA (họp đón đoàn Ấn Độ)
+ 14:00 - 17:00 Phòng Đảm bảo Chất lượng (Trà) (PGS.TS Lê Quang Minh làm việc với nhóm viết báo cáo TĐG AUN-QA với BM Dược và Xét nghiệm)
  
Tối
       
WS 3
Sáng
  
+ 07:00 - 11:00 Phòng Quản trị Nhân sự (Hội đồng tuyển dụng nhân sự)
    
Chiều
  
+ 13:00 - 17:00 Phòng Quản trị Nhân sự (Hội đồng tuyển dụng nhân sự)
+ 15:00 - 16:00 Phòng Đảm bảo Chất lượng (Trà) (Tiếp PGS. TS Lê Quang Minh làm việc với Khoa SP về công tác đánh giá ngoài CTĐT Theo AUN-QA)
   
Tối
       
WS 4
Sáng
 
+ 07:00 - 11:00 Phòng Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến Dự án (Họp đoàn Việt _ Nhật)
+ 08:30 - 11:00 Phòng Khảo thí (Tập huấn công tác tuyển sinh cho Giảng viên)
    
Chiều
+ 13:00 - 17:00 Phòng Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến Dự án (Tiếp đoàn Hội Hữu nghị Nhật - Việt )
+ 13:00 - 17:00 Phòng Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến Dự án (Tiếp Đoàn Nhật)
  
+ 15:00 - 17:00 Trung tâm Dịch vụ việc làm (Họp)
  
Tối