Liên hệ với chúng tôi


ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Để không ngừng nâng cao chất lượng công việc và đáp ứng tốt hơn nữa các yêu cầu của Quý Thầy, Cô, sinh viên và phụ huynh, chúng tôi mong muốn nhận được các thông tin phản hồi. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ phản hồi lại Quý Thầy, Cô, sinh viên và phụ huynh trong thời gian sớm nhất.
Trưởng phòng
  Điện thoại: 0918.821.141. Nội bộ: 151
Bộ phận tổ chức - Hành chính
 Bộ phận tổ chức - Hành chính tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến công tác tổ chức, hành chính.
  Điện thoại: 0932.902.066. Nội bộ: 325
Bộ phận văn thư lưu trữ
  Điện thoại: 0932.963.377. Nội bộ: 113
Bộ phận tổng hợp - Báo cáo
  Điện thoại: 0909.176.876. Nội bộ: 344
Bộ phận bảo vệ - Quản trị website
  Điện thoại: 0989.579.525. Nội bộ: 205
BẢN ĐỒ VỊ TRÍ