DANH SÁCH ĐĂNG KÝ PHÒNG HỌP

Phòng Buổi
Thứ 2
(27/06)
Thứ 3
(28/06)
Thứ 4
(29/06)
Thứ 5
(30/06)
Thứ 6
(01/07)
Thứ 7
(02/07)
Chủ nhật
(03/07)
WS 1
Sáng
+ 07:00 - 11:00 Phòng Quản trị - Thiết bị (Họp phòng)
+ 07:00 - 11:00 Phòng Hành chính - Tổ chức (Họp BGH)
+ 08:00 - 10:00 Viện Khoa Học Công Nghệ Môi Trường (Trao giải thưởng Plasticycle TVU)
+ 09:00 - 11:00 Phòng Hành chính - Tổ chức (Tiếp Đoàn công tác của Trường ĐH Kiên Giang)
+ 10:00 - 11:00 ban giam hieu (Trao Quyết định)
  
Chiều
 
+ 14:00 - 17:00 Phòng Khảo thí (Họp Chi bộ)
+ 14:00 - 16:00 Phòng Đảm bảo Chất lượng (Trà) (Họp tự đánh giá CTĐT BS RHM)
    
Tối
       
WS 2
Sáng
+ 07:00 - 11:00 Phòng Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến Dự án (Làm việc với đoàn phillippines )
 
+ 07:00 - 17:00 Phòng Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến Dự án (Tiếp đoàn Dự án KOICA Hàn Quốc)
+ 07:00 - 11:00 Phòng Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến Dự án (Tiếp đoàn Dự án KOICA Hàn Quốc)
   
Chiều
+ 14:00 - 17:00 chi bộ 15 (Họp Chi bộ 15)
+ 13:00 - 17:00 Phòng Khoa học Công nghệ (Họp về hệ thống kê khai nhiệm vụ NCKH)
 
+ 15:00 - 17:00 Phòng Truyền thông & Quảng bá Cộng đồng (Hop chi bộ)
   
Tối
       
WS 3
Sáng
+ 07:00 - 11:00 Doan Thanh Nien (Họp chi bộ 16)
 
+ 09:00 - 11:00 Phòng Khảo thí (thuận) (Họp xét hồ sơ VLVH t6/2022)
    
Chiều
 
+ 15:00 - 17:00 Phòng Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến Dự án (Họp phòng)
+ 14:00 - 17:00 chi bộ 3 (Họp chi bộ)
+ 14:00 - 17:00 Phòng Quản trị Thiết bị (Họp phòng)
   
Tối
    
+ 18:00 - 21:00 Đoàn Thanh niên (Tập huấn chương trình Online Sales Pro)
  
WS 4
Sáng
  
+ 07:00 - 17:00 Trung tâm Đào tạo Logistics và Thương mại điện tử (tổ chức Lễ ký kết Bản thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Trà Vinh và Công ty San Hà)
+ 07:00 - 11:00 Phòng Thanh tra Pháp chế (Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi THPT năm 2022)
+ 07:00 - 12:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học (Hội đồng cấp cơ sở ngành Văn hóa học)
+ 07:00 - 12:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học (Hội đồng cấp cơ sở ngành Văn hóa học)
 
Chiều
   
+ 13:00 - 17:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học (Hội đồng cấp cơ sở ngành Văn hóa học)
+ 13:00 - 17:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học (Hội đồng cấp cơ sở ngành Văn hóa học)
+ 13:30 - 16:30 Trung tâm HTTN Khởi Nghiệp (Tập huấn khởi nghiệp)
+ 13:30 - 16:30 Trung tâm HTTN Khởi Nghiệp (Tập huấn khởi nghiệp)
Tối
    
+ 18:00 - 21:00 Đoàn Thanh niên (Tập huấn MHX 2022)
 
+ 18:00 - 21:00 Đoàn Thanh niên (Tập huấn MHX 2022)