DANH SÁCH ĐĂNG KÝ PHÒNG HỌP

Phòng Buổi
Thứ 2
(13/06)
Thứ 3
(14/06)
Thứ 4
(15/06)
Thứ 5
(16/06)
Thứ 6
(17/06)
Thứ 7
(18/06)
Chủ nhật
(19/06)
WS 1
Sáng
+ 09:00 - 11:00 Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sinh hoạt định hướng cho giáo viên Trường CĐ Okayama)
 
+ 07:00 - 12:00 Viện Khoa Học Công Nghệ Môi Trường (Tập huấn Dự án Mekong Salt Lab)
+ 07:30 - 12:00 Viện Khoa Học Công Nghệ Môi Trường (Tập huấn Dự án Mekong Salt Lab)
  
+ 07:00 - 11:00 Phòng HTQT-XTDA (Họp với đoàn Ấn Độ )
Chiều
+ 14:00 - 16:30 Học viện Văn hóa và Ngôn ngữ Hàn Quốc King Sejong- Trà Vinh (Sinh hoạt định hướng cho 2 giáo viên người Hàn )
+ 15:00 - 17:00 Phòng Quản trị Nhân sự (Họp với nhân sự)
+ 14:00 - 17:00 Phòng Hành chính - Tổ chức (Diễm) (Chuẩn bị nội dung cho phiên họp thứ 3 của Hội đồng trường)
+ 14:00 - 17:00 Khoa Nông nghiệp - Thủy sản (Làm việc với Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam)
   
Tối
       
WS 2
Sáng
+ 08:00 - 16:30 Viện Khoa Học Công Nghệ Môi Trường (Làm việc với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion)
  
+ 07:00 - 11:00 TT Đào tạo Logistics và Thương mại điện tử (trao đổi làm việc với Công ty Tân Cảng)
  
+ 07:00 - 11:00 Phòng Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến Dự án (Họp với đoàn Ấn Độ)
Chiều
  
+ 15:00 - 17:00 chi bộ 15 (Họp Chi bộ 15)
 
+ 14:00 - 17:00 khoa học cô (Tổ chức hội Thảo cấp trường)
  
Tối
       
WS 3
Sáng
    
+ 07:00 - 17:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học
+ 07:00 - 17:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học
+ 07:00 - 17:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học
Chiều
+ 14:00 - 15:00 Phòng Quản trị Nhân sự (trao đổi về nhân sự Phòng TT QBCĐ)
      
Tối
       
WS 4
Sáng
   
+ 07:00 - 11:00 Phòng Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến Dự án ( Tổng kết chương trình trao đổi sinh viên TVU-NSCC)
   
Chiều
  
+ 16:00 - 18:00 Phòng Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến Dự án (giao lưu văn hoá ẩm thực Canada )
+ 13:00 - 17:00 Phòng Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến Dự án (Giao lưu TVU-NSCC thực hành làm đồ thủ công )
+ 13:00 - 17:00 Khoa Y - Dược (Seminar "Một số giải pháp trong ứng dụng lâm sàng và chẩn đoán bệnh")
  
Tối