DANH SÁCH ĐĂNG KÝ PHÒNG HỌP

Phòng Buổi
Thứ 2
(25/07)
Thứ 3
(26/07)
Thứ 4
(27/07)
Thứ 5
(28/07)
Thứ 6
(29/07)
Thứ 7
(30/07)
Chủ nhật
(31/07)
WS 1
Sáng
+ 09:00 - 11:00 Phòng Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến Dự án
 
+ 07:00 - 11:00 Khoa Khoa học Cơ bản (nghiêm thu thuyết minh đề tài)
+ 07:00 - 11:00 TT Hỗ trợ - Phát triển Dạy & Học (Họp Ban Nghiên cứu cải tiến hoạt động TVU)
   
Chiều
+ 14:00 - 17:00 phòng KHCN (Họp giải quyết vấn đề trễ hạn của đề tài)
 
+ 13:00 - 17:00 Khoa NN-TS
+ 13:00 - 16:30 Chi bộ 1 - Phòng HC-TC (hop le)
+ 13:30 - 17:00 ban giam hieu
  
Tối
       
WS 2
Sáng
+ 08:00 - 11:00 Phòng Đảm bảo Chất lượng (Trà) (Tiếp TS. Trần Xuân Biên trao đổi về hợp tác đào tạo và NCKH tại Trường ĐHTV)
 
+ 09:30 - 11:00 Phòng Truyền thông & Quảng bá Cộng đồng (Hop chi bộ)
+ 07:00 - 11:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học (Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ)
+ 07:00 - 11:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học (Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ)
+ 05:00 - 19:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học (hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ)
 
Chiều
+ 14:00 - 17:00 Phòng Đảm bảo Chất lượng (Trà) (Làm việc với Khoa RHM)
 
+ 13:00 - 17:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học (Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ)
+ 13:00 - 19:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học (Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ)
+ 13:00 - 19:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học (hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ)
  
Tối
       
WS 3
Sáng
   
+ 07:00 - 19:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học (Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ)
   
Chiều
  
+ 13:00 - 19:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học (Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ)
  
+ 16:00 - 18:00 Chi bộ 8 (Họp lệ chi bộ tháng 7)
 
Tối
       
WS 4
Sáng
   
+ 07:00 - 11:00 Đoàn Thanh niên (Vòng bán kết cuộc thi khởi nghiệp)
 
+ 07:00 - 11:00 Trung tâm HTTN Khởi Nghiệp (Chương trình ươm mầm ý tưởng)
 
Chiều
  
+ 14:00 - 17:00 Phòng Khảo thí (thuận) (thống nhất nội dung tuyển sinh vlvh)
+ 14:00 - 17:00 Phòng Đảm bảo Chất lượng (Trà) (Họp tự đánh giá CTĐT BS RHM)
+ 13:00 - 17:00 Phòng HC - TC (Họp Giao ban tháng 7)
  
Tối