DANH SÁCH ĐĂNG KÝ PHÒNG HỌP

Phòng Buổi
Thứ 2
(08/08)
Thứ 3
(09/08)
Thứ 4
(10/08)
Thứ 5
(11/08)
Thứ 6
(12/08)
Thứ 7
(13/08)
Chủ nhật
(14/08)
WS 1
Sáng
 
+ 09:00 - 11:00 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory (Họp trao đổi công việc)
  
+ 07:00 - 11:00 Viện Khoa Học Công Nghệ Môi Trường (Họp góp ý Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện)
  
Chiều
+ 14:30 - 17:00 Phòng Khảo thí (Họp xét công nhận tốt nghiệp)
+ 14:00 - 16:00 Phòng Đảm bảo Chất lượng (Trà) (Họp Tự đánh giá CTĐT Theo Tiêu chuẩn ABET)
  
+ 13:00 - 18:00 Phòng Khoa học Công nghệ (Họp cùng Trường Đại học Ngoại thương)
  
Tối
       
WS 2
Sáng
+ 07:00 - 11:00 Phòng Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến Dự án (Họp với TS. Phillip Adams)
+ 07:00 - 17:00 Phòng Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến Dự án (Họp với TS. Phillip Adams, P.KHCN, P.HTQT, TTTV Pháp luật)
+ 08:00 - 11:00 Phòng Đảm bảo Chất lượng (Trà) (Họp)
 
+ 07:00 - 17:00 BGH (Họp)
+ 07:00 - 17:00 BGH (Họp)
 
Chiều
+ 13:30 - 17:00 Phòng Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến Dự án
 
+ 14:00 - 17:00 Phòng Đảm bảo Chất lượng (Trà) (Họp tự đánh giá CTĐT BS RHM)
+ 14:00 - 17:00 Phòng Đảm bảo Chất lượng (Trà) (Họp Mạng lưới ĐBCL thuộc các đơn vị Hệ thống QLCL Tiêu chuẩn ISO 9001:2015)
   
Tối
       
WS 3
Sáng
   
+ 07:00 - 18:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học (Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ)
+ 07:00 - 18:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học (Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ)
+ 07:00 - 17:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học (Tổ chức lớp học cho Nghiên cứu sinh)
+ 07:00 - 17:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học (Tổ chức lớp học cho Nghiên cứu sinh)
Chiều
  
+ 13:00 - 17:00 Phòng Đào tạo Sau Đại học (Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ)
    
Tối
       
WS 4
Sáng
  
+ 07:00 - 16:30 Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất Dịch vụ (Hội thảo Hội nhập Kinh tế Quốc tế)
 
+ 07:00 - 17:00 Khoa Kỹ thuật và công nghệ (hội thảo)
+ 07:00 - 18:00 Khoa Kỹ thuật và công nghệ (Hoi thao RET2022)
 
Chiều
   
+ 13:00 - 17:00 Khoa Kỹ thuật & Công nghệ (RET2022)
   
Tối