Cập nhật ngày Thứ 2, 15/03/2021 16:01
THÔNG BÁO
Về việc đóng góp dự thảo danh mục hồ sơ cơ quan

Thực hiện công văn số 1530/SNV-VP ngày 20/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Phòng Hành chính - Tổ chức dự thảo danh mục hồ sơ năm 2021 (file đính kèm), để danh mục hồ sơ hoàn chỉnh hơn, đề nghị quý đơn vị đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin vui lòng phản hồi về Phòng Hành chính - Tổ chức (bà Nguyễn Thị Ánh Vân) đến hết ngày 17/3/2021.

Các đơn vị không có ý kiến đóng góp phản hồi về Phòng Hành chính - Tổ chức xem như thống nhất với dự thảo danh mục hồ sơ của Trường.

Trân trọng!

Tập tin đính kèm: Quyet dinh Danh muc ho so 2021.pdf 
 Các bài viết khác...
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Về việc đóng góp dự thảo danh mục hồ sơ cơ quan
Về việc đóng góp Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
Về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0
DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
Về việc triển khai thực hiện Công văn số 443/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
V/v thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc và Trang phục công sở
V/v thực hiện chế độ thông tin hội họp và báo cáo định kỳ
Về việc tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết thời hạn bảo quản
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020