Thứ 5, 06/05/2021 06:53
THÔNG BÁO
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

3. Để thực hiện nghiêm Công văn số 1530/UBND-KGVX ngày 27/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Công văn số 1555/UBND-KGVX ngày 28/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ban Giám hiệu Trường yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

3.1. Trưởng các đơn vị triển khai các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đến viên chức, người lao động và chịu trách nhiệm về việc phòng, chống dịch ở phạm vi đơn vị quản lý

 3.2. Phòng Truyền thông và Quảng bá cộng đồng phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường thông tin tuyên truyền, khuyến cáo viên chức, người lao động, sinh viên đề cao cảnh giác với dịch bệnh, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

 3.3. Phòng Công tác Sinh viên, học sinh phối hợp với Đoàn thanh niên triển khai đến sinh viên.

3.4. Ban Quản lý ký túc xá quản lý chặt chẽ sinh viên nội trú và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo sức khỏe, an toàn cho sinh viên, viên chức và người lao động tại đơn vị.

 3.5. Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh bám sát tình hình, chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư,... cho phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ngành Y tế.

 Các bài viết khác...
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Về việc đóng góp dự thảo danh mục hồ sơ cơ quan
Về việc đóng góp Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
Về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0
DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
Về việc triển khai thực hiện Công văn số 443/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
V/v thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc và Trang phục công sở
V/v thực hiện chế độ thông tin hội họp và báo cáo định kỳ
Về việc tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết thời hạn bảo quản
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020