Thứ 2, 25/04/2022 06:51
THÔNG BÁO
danh sách sáng kiến thi đua năm học 2021-2022

Căn cứ Thông báo số 923/TB-ĐHTV ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc xét công nhận sáng kiến thi đua năm học 2021 - 2022;

Qua kết quả xét duyệt của Hội đồng sáng kiến cấp phòng

Đọc thêm...
Thứ 7, 09/10/2021 19:40
THÔNG BÁO
v/v đi làm trở lại sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh covid-19

Căn cứ công văn số 4985/UBND-KGVX ngày 09/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới;

Cập nhật ngày Thứ 7, 09/10/2021 19:41
Đọc thêm...
Thứ 3, 10/08/2021 08:57
THÔNG BÁO
Danh sách sáng kiến (đợt 2)

Danh sách sáng kiến được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp Phòng Hành chính - Tổ chức năm học 2020-2021 (đợt 2)

Cập nhật ngày Thứ 3, 28/09/2021 04:06
Đọc thêm...
Thứ 6, 21/05/2021 07:15
THÔNG BÁO
Về việc triển khai, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu cho viên chức, người lao động

Các đơn vị, viên chức, người lao động có nhu cầu cấp Giấy đi đường, giấy giới thiệu phục vụ đi công tác bên ngoài Trường có thể thực hiện khai báo trực tuyến tại địa chỉ  https://tms.tvu.edu.vn.

Cập nhật ngày Thứ 6, 21/05/2021 07:19
Đọc thêm...
 Các bài viết khác...
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Về việc đóng góp dự thảo danh mục hồ sơ cơ quan
Về việc đóng góp Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
Về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0
DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
Về việc triển khai thực hiện Công văn số 443/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
V/v thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc và Trang phục công sở
V/v thực hiện chế độ thông tin hội họp và báo cáo định kỳ
Về việc tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết thời hạn bảo quản
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020