Thứ 6, 05/03/2021 11:00
THÔNG BÁO
Về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị thuộc Trường sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0 như sau:

1. Thời gian triển khai:
- Vận hành thử nghiệm phần mềm từ ngày 03 tháng 02 năm 2021 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021. 
- Vận hành chính thức phần mềm ngày 01/3/2021
2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng:
- Vui lòng truy cập trang: 
https://tms.tvu.edu.vn/CongVan/HuongDanSuDung

Cập nhật ngày Thứ 6, 05/03/2021 11:01
Đọc thêm...
Thứ 2, 08/02/2021 10:55
THÔNG BÁO
DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

Quý Thầy, Cô hãy bấm vào nút đọc thêm bên dưới để xem lịch trực cụ thể. Xin cám ơn!

Đọc thêm...
Thứ 6, 05/02/2021 10:55
THÔNG BÁO
Về việc triển khai thực hiện Công văn số 443/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị thuộc Trường thực hiện một số công việc như sau:

Đọc thêm...
Thứ 4, 04/11/2020 08:47
THÔNG BÁO
V/v thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc và Trang phục công sở

Nhằm đảm bảo giờ giấc làm việc, trang phục công sở và các nội dung được kiểm tra công vụ năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh đề nghị Trưởng các đơn vị và toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trường nêu cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ làm việc, đảm bảo tính chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả chất lượng phục vụ trong các hoạt động giáo dục, đào tạo tại Trường và thực hiện nghiêm túc Nội quy làm việc được ban hành theo Quyết định số 1919/QĐ-ĐHTV ngày 30/3/2020 và Quy định Trang phục công sở được ban hành theo Quyết định số 1920/QĐ-ĐHTV ngày 30/3/2020 của Hiệu Trường Đại học Trà Vinh.

Đọc thêm...
 Các bài viết khác...
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Về việc đóng góp dự thảo danh mục hồ sơ cơ quan
Về việc đóng góp Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
Về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0
DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
Về việc triển khai thực hiện Công văn số 443/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
V/v thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc và Trang phục công sở
V/v thực hiện chế độ thông tin hội họp và báo cáo định kỳ
Về việc tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết thời hạn bảo quản
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020