Thứ 3, 27/10/2020 08:47
THÔNG BÁO
V/v thực hiện chế độ thông tin hội họp và báo cáo định kỳ

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh đề nghị các đơn vị trực thuộc Trường chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện chế độ thông tin hội họp, báo cáo định kỳ đảm bảo theo nội dung yêu cầu như sau:

Đọc thêm...
Thứ 6, 23/10/2020 08:47
THÔNG BÁO
Về việc tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết thời hạn bảo quản

Căn cứ luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ – CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Đọc thêm...
Thứ 3, 25/08/2020 08:47
THÔNG BÁO
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020

Căn cứ Thông báo số 95/TB-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020;
Nhân Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ như sau:

Đọc thêm...
Thứ 3, 25/08/2020 08:47
THÔNG BÁO
V/v chấn chỉnh tình trạng mua hàng rong trước cổng Trường Đại học Trà Vinh

Nhằm đảm bảo tốt công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn Phường 5 theo yêu cầu và đặc biệt là công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông góp phần xử lý dứt điểm tình trạng mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trước khu vực cổng Trường Đại học Trà Vinh gây cản trở giao thông. Đồng thời hỗ trợ phường 5 xử lý tình hình an ninh trật tự khu vực Trường Đại học Trà Vinh.

Đọc thêm...
 Các bài viết khác...
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Về việc đóng góp dự thảo danh mục hồ sơ cơ quan
Về việc đóng góp Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
Về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0
DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
Về việc triển khai thực hiện Công văn số 443/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
V/v thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc và Trang phục công sở
V/v thực hiện chế độ thông tin hội họp và báo cáo định kỳ
Về việc tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết thời hạn bảo quản
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020